Privacy policy

Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor ons! Indien u meer specifiek wil nagaan hoe wij met uw gegevens omgaan kan u hier de privacyverklaring terugvinden. Onderstaande korte samenvatting van onze privacyverklaring brengt u in nog geen twee minuten tijd op de hoogte van de manier waarop Club Brugge uw Persoonsgegevens verwerkt. Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige privacyverklaring te lezen, waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Samenvatting privacyverklaring website, smartphone-applicatie, online webshop & Club ID-omgeving van Club Brugge NV

 1. Wat valt er te weten?

CLUB BRUGGE NV (hierna “Club Brugge”) is een Belgische voetbalclub die uitkomt in de eerste klasse van de Belgische voetbalcompetitie. Club Brugge heeft diverse kanalen waarmee zij in verbinding staat met derden , zoals haar website, haar smartphoneapplicatie, haar online webshop en haar Club ID-omgeving (de “Club Brugge-beleving”).

In de uitoefening van bovenstaande activiteiten kan Club Brugge Persoonsgegevens verwerken. Club Brugge zal de Persoonsgegevens die u ons bezorgt beschermen in elke mogelijke verwerking en eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving hieromtrent.

1. Welke informatie kunnen we verzamelen van u?

 • Gebruikers van de Club Brugge Website en smartphoneapplicatie: uw IP-adres, geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw mobiele apparaat, uw bezoek en het tijdstip en de duur van dit bezoek en andere gegevens en statistieken betreffende dit bezoek.
 • Gebruikers van de Club ID: abonnementsnummer, kaartnummer, naam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel nummer, adres, nummer van de identiteitskaart.
 • Gebruikers van de Club Kids memberships: membershipsnummer, kaartnummer, naam, geboortedatum, e-mailadres, adres en leeftijd.
 • ​Gebruikers die tickets of abonnementen aankopen: uw identificatiegegevens
 • Gebruikers van Club Moments: abonnementsnummer, kaartnummer, naam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel nummer, adres, nummer van de identiteitskaart, betalingsgegevens.
 • ​Klanten van de Club Brugge webshop: naam, e-mailadres, facturatieadres, leveringsadres, betalingsgegevens.
 • Personen die contact hebben opgenomen met Club Brugge via de Website, per e-mail, telefonisch of op andere wijze: uw contactgegevens en diverse gegevens om in te kunnen gaan op uw vraag of verzoek.
 • Voor sollicitanten: uw contactgegevens, cv, specifieke informatie m.b.t. de positie en andere informatie die u ons toevertrouwt.
 • Voor leveranciers: contactgegevens en facturatiegegevens.

2. Waarom verzamelen we deze informatie?

We verzamelen uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om het mogelijk te maken om optimaal de diensten en producten binnen de Club Brugge-beleving aan te bieden. Daarnaast verwerken wij uw Persoonsgegevens:

 • Om u als supporter op de hoogte te houden van de nieuwtjes rond de Club, haar spelers en haar team;
 • Om in te kunnen gaan op uw aanvragen of verzoeken;
 • Om u te kunnen contacteren;
 • Om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten gelanceerd en aangeboden binnen de Club Brugge-beleving;
 • Om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.

3. Welke wettelijke basis gebruiken we om uw persoongegevens te verwerken?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Gerechtvaardigd belang
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Toestemming
 • Voor bijzondere categorieën van persoonsgegevens en voor zover van toepassing: een gepaste wettelijke basis vermeld in artikel 9.2 GDPR.

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel en de specifieke context kunnen medewerkers van Club Brugge toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Deze toegang wordt echter beperkt op basis van de job inhoud en toegangsrechten van deze medewerker van Club Brugge, onder andere door het voorzien van de juiste toegangsrechten.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens voor de periode voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de (contractuele) relatie (voor meer info: zie artikel 4 van de uitgebreide privacyverklaring hieronder).

6. Wat heeft u zelf in de hand?

Voor elke verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u de volgende rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@clubbrugge.be (voor meer info: zie artikel 5 van de uitgebreide privacyverklaring hieronder):

 • Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken, dit bijvoorbeeld door een kopie op te vragen van uw Persoonsgegevens die Club Brugge bewaart en verwerkt;
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: u heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen, uw gegevens te verwijderen (tenzij wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren) of om de verwerking te beperken;
 • Recht van verzet: u heeft het recht van verzet tegen de verwerking, bijvoorbeeld door te vragen aan ons de marketingcommunicatie stop te zetten op gelijk welk moment;
 • Recht van intrekken toestemming: u heeft het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking stop te zetten;
 • Recht om klacht in te dienen: u heeft het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u vermoedt dat uw gegevens niet correct worden behandeld door Club Brugge;
 • Geautomatiseerde beslissingen en profilering: u heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld op een geautomatiseerde verwerking (incl. profilering);
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: u heeft het recht om uw persoonlijke data in een gestructureerd en machine leesbaar formaat op te vragen, of in een ander standaardformaat zodat het leesbaar is voor een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Volledige privacyverklaring via: